Yukali
Survey

Yacht Survey,Internationaal,Onafhankelijk

Yukali Yacht Survey en Expertise

Wetgeving

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Deze verordening versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en
bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt
te vereenvoudigen. Doordat er nu nog maar één enkele wet is, komt er een einde aan
versnippering en dure administratieve rompslomp.
De verordening is op 24 mei 2016 van kracht geworden en zal met ingang van 25 mei 2018 van toepassing zijn.